เริ่มต้นและเรียนรู้แบบอนุบาลหลานย่าโม
.. พัฒนาทักษะชีวิต  ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการทำงาน ศีลธรรมและคุณธรรม อย่างสมดุล
.. เรียนรู้ด้วยกระบวนการ นวัตกรรมหลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์
.. พัฒนาเด็กๆด้วยกิจกรรมเสริมว่ายน้ำ, English Brown wings, ดนตรี,ศิลปะ,Singapore Math
.. การเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับวัย ครบทุกมิติ   ( IQ (สติปัญญา)  EQ (อารมณ์)  SQ (สังคม) AQ (การแก้ปัญหา) และ MQ (จริยธรรม คุณธรรม))


      บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่อันร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย ด้วยความตั้งใจที่จะสรรสร้างสถานที่ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กๆอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจและสติปัญญา  พรั่งพร้อมไปด้วย ห้อง Soft play , สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน สนามหญ้าขนาดใหญ่ , ห้องดนตรี , ห้องสมุด , ห้องเรียนศิลปะ ,ห้อง Block ฯลฯ
เปิดรับนักเรียน
ระดับก่อนปฐมวัย (2-3 ขวบ)
ห้องเรียนขนาดมาตรฐาน
แยกเป็นสัดส่วน 
ครู พี่เลี้ยงมืออาชีพด้านปฐมวัย
กิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เรียนรู้ร่วมกับพี่ๆ 
สถานที่ร่มรื่น กว้างขวาง
สะอาด ปลอดภัย


เกี่ยวกับเรา / About Us
โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม  39/2 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง  อ.เมือง นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์/โทรสาร 044-358148   ครูเปิ้ล 094-6642431  
LarnYaMo Kindergarten School  39/2 Mu 5 Tumbon Phoklang  Amphur Muang Nakornratchasima 30000 Tel/Fax 044-358148  mobile 094-6642431 (teacher Ple)
อำนวยการสอนโดย คุณครูวาสนา  หรั่งเล็ก (คุณครูแจ๊ด)  / สร้างสรรค์เวปโดย คธา หรั่งเล็ก
Director by Teacher Vassana Ranglak (Kru Jazz) / Web creative by Khathar Ranglak
พิกัด GPS 14 55'06.8"N  102 05'23.6"E
คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย
..มารู้จักโรงเรียนอนุบาลหลานย่าโมกันเถอะ..
..โรงเรียนสร้าง "เด็กช่างคิด" ..
กระบวนการเรียนการสอน ความเป็นไทย ศีลธรรม จริยธรรม
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผสมผสาน บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ
คลิป VDO ปีการศึกษา 2560