จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ... เริ่มต้นที่นี่ ..
      โรงเรียนของเราจัดการเรียนการศึกษาในระดับปฐมวัยสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัยและหลักการจัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
      โดยมุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ และรู้จักใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้วยความร่วมมือของบุคลากรและเปิดโอกาสให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยความรักและเอื้ออาทรของสังคมต่อไป

      บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่อันร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย ด้วยความตั้งใจที่จะสรรสร้างสถานที่ ที่เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เด็กๆเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กๆอย่างเป็นองค์รวมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจและสติปัญญา  พรั่งพร้อมไปด้วย ห้อง Soft play , สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน สนามหญ้าขนาดใหญ่ , ห้องดนตรี , ห้องสมุด , ห้องเรียนศิลปะ ,ห้อง Block ฯลฯ
เปิดรับนักเรียน
ระดับก่อนปฐมวัย (2-3 ขวบ)
ห้องเรียนขนาดมาตรฐาน
แยกเป็นสัดส่วน 
ครู พี่เลี้ยงมืออาชีพด้านปฐมวัย
กิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เรียนรู้ร่วมกับพี่ๆ 
สถานที่ร่มรื่น กว้างขวาง
สะอาด ปลอดภัย


เกี่ยวกับเรา / About Us
โรงเรียนอนุบาลหลานย่าโม  39/2 หมู่ 5 ตำบลโพธิ์กลาง  อ.เมือง นครราชสีมา 30000  โทรศัพท์/โทรสาร 044-358148   ครูเปิ้ล 094-6642431  
LarnYaMo Kindergarten School  39/2 Mu 5 Tumbon Phoklang  Amphur Muang Nakornratchasima 30000 Tel/Fax 044-358148  mobile 094-6642431 (teacher Ple)
อำนวยการสอนโดย คุณครูวาสนา  หรั่งเล็ก (คุณครูแจ๊ด)  / สร้างสรรค์เวปโดย คธา หรั่งเล็ก
Director by Teacher Vassana Ranglak (Kru Jazz) / Web creative by Khathar Ranglak
พิกัด GPS 14 55'06.8"N  102 05'23.6"E
คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

..เรียนคณิตศาสตร์แบบ
  เด็กๆที่ประเทศสิงคโปร์
..เรียนแบบคิดวิเคราะห์
  ไม่ใช่ท่องจำหรือคิดแบบเร็วๆ
..กระบวนการสร้างเด็กช่างคิด
..เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน
  ไม่น่าเบื่อ
..เข้าใจอย่างแท้จริง
..ติดตัวเด็กๆตลอดไป
..พัฒนาร่วมกันเพื่อใช้กับ
  เด็กอายุ 3-6 ขวบ
..เปิดรับเด็กๆทุกโรงเรียน
..วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.
  ( ครั้งละ 1 ช.ม.ครึ่ง )
..สนใจติดต่อ
  ครูเปิ้ล 094-6642431
  ครูบุ๊ค 095-6699488